TÄVLING

KUMITE/FIGHTING

Allmän information

Vuxna kan tävla både nationellt och internationellt. I Sverige finns bara ett par tävlingar per säsong, men internationellt finns det många fler. Om du är intresserad av att tävla i kumite bör du kontakta Shihan Andreas Tampe som är tävlingsansvarig på klubben, ingen får representera klubben på tävling utan Shihan Andreas Tampes godkännande. Därefter kan du börja hålla utkik efter en passande tävling, de flesta tävlingar brukar annonseras på en lista på anslagstavlan utanför dojon. Har du funderingar generellt om tävling i kumite och hur det går till finns det många på klubben med erfarenhet av tävling som du kan fråga.

En kort sammanfattning av reglerna i kumite

Som vuxen (från 18 år) tävlar du antingen i semikontakt eller i fullkontakt (också känt som knockdown). Båda regelverken har samma generella struktur:

Matchtid: Ordinarie matchtid är oftast 2 eller 3 minuter, därefter röstar de fem domarna på den tävlande de anser var bäst. Om det blir oavgjort (hikiwake) går man ytterligare en rond (oftast 2 minuter). Om det efter ytterligare en förlängning blir hikiwake igen väger man de tävlande. Om det vikten mellan de tävlande skiljer sig mer än ett förbestämt värde vinner den lättaste, om det skiljer mindre går man en sista förlängning och domarna tvingas välja en vinnare.

Tillåtna tekniker: Alla slag och armbågstekniker mot överkroppen och mot benen är tillåtna. Sparktekniker är tillåtet mot ben, överkropp och huvud. Tillåtna tekniker kan tilldelas halvpoäng (wazari) eller helpoäng (ippon), se mer om detta under semikontakt och fullkontakt.

Slag och armbågar mot huvud är otillåtet. Även tekniker mot led, hals, nacke, gren eller rygg är otillåtna. Alla former av grepp, knuffar och skallning är otillåtna. Otillåtna tekniker kan tilldelas chui (varning), två chui leder till en genten (allvarlig varning), två genten leder till shikkaku (diskvalificering). För grova överträdelser kan domarna välja att gå direkt till genten eller shikkaku.

Semikontakt: Semikontakt är inte så vanligt på internationella tävlingar, men vi har några tävlingar i Sverige som använder det regelverket. I semikontakt har man, utöver grenskydd (och bröstskydd för damer), oftast benskydd och tunna handskar. I semikontakt måste alla sparktekniker mot huvudet vara kontrollerade. En kontrollerad, oblockerad, spark mot huvudet kan tilldelas wazari. En tillåten teknik mot kroppen som ger märkbar effekt (exempelvis att motståndaren grimaserar eller haltar) kan också ge wazari. Om en tävlande har wazari när ronden tar slut kommer den automatiskt att vinna. Två wazari ger ippon, en tillåten teknik mot kroppen som hindrar motståndaren från att fortsätta ger också ippon. Om en tävlande får ippon avbryts matchen omedelbart och segern tilldelas den som fick ippon.

Fullkontakt: Fullkontakt (eller knockdown) är standardregelverket i kyokushin. Här tävlar herrar med endast grenskydd och tandskydd, damer har grenskydd, tandskydd, bröstskydd och oftast benskydd. Regelverket skiljer sig från semikontakten genom att sparkar får träffa huvudet med full kraft och en spark mot huvudet som ger effekt (exempelvis att motståndaren vinglar) ger wazari, en spark som resulterar i knockout ger ippon.

Fullständiga regler finns på SKK:s hemsida www.kyokushin.se.

KATA

Allmän information

En kata består av ett antal tekniker och ställningar som utförs i ett bestämt mönster. I kyokushin finns många olika kator som varierar i längd och svårighetsgrad. Om du är intresserad av att tävla i kata bör du kontakta Shihan Andreas Tampe som är tävlingsansvarig på klubben, ingen får representera klubben på tävling utan Shihan Andreas Tampes godkännande. Därefter kan du börja hålla utkik efter en passande tävling, de flesta tävlingar brukar annonseras på en lista på anslagstavlan utanför dojon. Har du funderingar generellt om tävling i kata och hur det går till finns det många på klubben med erfarenhet av tävling som du kan fråga.

En kort sammanfattning av reglerna i kata

I Sverige och internationellt sker tävling genom utslagning där de två tävlanden gör varsin kata efter varandra och domarna röstar på den bästa. När domarna gör sin bedömning väger de främst in korrekt form och teknik, timing, tempo, kraft och andningskontroll.
Tävlingskator delas upp i klasserna A, B, C och D.

Klass A: Seipai, Kanku, Seienchin, Sushiho, Garyu.
Klass B: Gekisai Dai, Gekisai Sho, Yantsu, Tsuki no kata, Saiha.
Klass C: Pinan 2-5.
Klass D: Taikyoku 1-3, Pinan 1.

Fullständiga regler finns på SKK:s hemsida www.kyokushin.se.