GRADERING

En gradering är ingen rättighet utan ett privilegium som man förtjänar genom hårt träning, god attityd och engagemang i klubben! När graderingstider och dagar har bestämts finns informationen under SENASTE NYTT.

Krav för gradering
Att du har tränat sammanhängande den tidsperiod som anges i graderingsbestämmelser för de olika graderna.
Att du kan namnen samt vet hur man skall utföra tekniker och kata till den grad du söker samt alla tidigare grader. Syftet är att du skall träna (studera och förbättra) dina tekniker och inte “bara” lära in hur de ser ut!
Under terminens gång skall du anmäla till din sempai att du har avsikt att gradera – datum kommer att tillkännages varje termin.

Från graderingen till 9 kyu och 7 mon har du själv ansvar för att lära in alla tekniker inför graderingen. För att söka till 3 kyu måste du vara engagerad i klubbens verksamhet exempelvis som tränare, styrelseledamot eller ansvarig för annan del av verksamheten. Vill du gradera på en annan klubb eller under ett läger måste du ha en skriftlig tillåtelse från din sempai. Detta är ett krav från SKK. Du skall ha betalat medlems- och träningsavgiften.

Under graderingen
Du skall kunna alla tekniker till och med den grad du söker – inklusive namn.

Du skall med din attityd visa viljan att kämpa och gradera.
Du skall ha en fräsch och rent gi samt skydd för fighten.
Du skall ha ett giltigt budopass – med foto och ifyllda personuppgifter.
Du skall ha betalat graderingsavgift.

Om Du av någon anledning inte kan uppfylla dessa kan du söka dispens. Tränarna gemensamt med styrelsen kommer då att besluta om dispensen beviljas
På klubben finns kompendium med text och bilder kring vilka krav som gäller för vilken grad. Fråga din tränare om du behöver ett. Här nedan är en kortare lista på vilka tekniker som hör till vilken grad. Längst ned på sidan finns alla teknikkompendier för kyu-grader med mer detaljerad information.

10 kyu (orange bälte)
Fotställningar: Yoi Dachi, Fudo Dachi, Zenkutsu Dachi
Slag: Seiken Oi Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan), Morote Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)
Blockeringar: Seiken Jodan Uke, Seiken Mae Gedan Barai
Sparkar: Hiza Ganmen Geri, Kin Geri

Eleverna kommer att testas i sitt kunnande av vidstående tekniker i Fudo Dachi och att gå i Zenkutsu Dachi. Händerna skall alltid hållas knutna.

Övriga krav:
Hur man viker en Karate Gi (dräkt)
Det korrekta sättet att bära en Gi
Vad betyder Kyokushinkai?
Hur man uppträder i en Dojo.

9 kyu (orange bälte – 1 streck)
Fotställningar: Sanchin Dachi, Kokutsu Dachi, Musubi Dachi
Slag: Seiken Ago Uchi, Seiken Gyaku Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)
Blockeringar: Seiken Chudan Uchi Uke, Seiken Chudan Soto Uke
Sparkar: Mae Geri, Chudan Chusoku
Kata: Taikyoku Sono Ichi, Taikyoku Sono Ni
Andningsteknik: Nogare
Trestegsfight Sanbon Kumite

Eleverna kommer att testas i sitt kunnande av vidstående tekniker och att röra sig i Kokutsu Dachi.

8 kyu (blått bälte)
Fotställningar: Kiba Dachi
Slag: Shita Tsuki, Jun Tsuki, Tate Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan Barai)
Blockeringar: Morote Chudan Uchi Uke, Chudan Uchi Uke, Gedan Barai
Sparkar: Mae Geri, Jodan
Kata: Taikyoku Sono San
Andningsteknik: Nogare

7 kyu (blått bälte – 1 streck)
Fotställningar: Neko Ashi Dachi
Slag: Tettsui Komi Kami, Tettsui Orochi Ganmen Uchi, Tettsui Hizo Uchi, Tettsui Yoko Uchi, (Jodan, Chudan, Gedan)
Blockeringar: Mawashi Gedan Barai, Shotu Mawashi Uke, (i Kokutso Dachi)
Sparkar: Mae Chusoko Keage, Teisoku Mawashi Soto Keage, Haisoku Mawashi, Uchi Keage, Sokuto Yoko Keage
Kata: Pinan Sono Ichi
Andningsteknik: Ibuki Sankai
Fighting: Jiyu Kumite (frifighting), Yakusoku Ippon Kumite – fighting som är arrangerad av eleven eller läraren

Alla slag och sparkar skall utföras i Kiba Dachi och Zenkutsu Dachi

6 kyu (gult bälte)
Fotställningar: Tsuru Ashi Dachi
Slag: Uraken Ganmen Uchi, Uraken Sayu Ganmen Uchi, Uraken Hizo Uchi, Nihon Nukite (Me Tsuki), Yohono Nukite (Jodan, Chudan)
Blockeringar: Seiken Juji Uke (Jodan, Gedan)
Sparkar: Kansetsu Geri, Chudan Yoko Geri, (Sokuto) Mawashi Gedan Geri (Haisoku, Chosoku)
Kata: Pinan Sono Ni
Fighting: Jiyu Kumite (frifighting)

Eleverna skall testas i sitt kunnande att röra sig i Tsuru Ashi Dachi, och att utföra sidsparkar

5 kyu (gult bälte – 1 streck)
Fotställningar: Moro Ashi Dachi
Slag: Shotei Uchi (Jodan, Chudan, Gedan) Jodan Hiji Ate
Blockeringar: Shotei Uke (Jodan, Chudan, Gedan)
Sparkar: Chudan Mawashi Geri, (Haisoku, Chusoku) Ushiro Geri (Chudan, Gedan)
Kata: Pinan Sono San
Fighting: Jiyu Kumite (frifighting)

4 kyu (grönt bälte)
Fotställningar: Heisoku Dachi, Heiko Dachi, Uchi Dachi Ji Dachi
Blockeringar: Shuto Jodan Uke, Shuto Chudan Soto Uke, Shuto Chudan Uchi Uke, Shuto Mae Gedan Barai, Mae Shuto Mawashi Uke, Shuto Jodan Uchi Uke
Slag: Shuto Sakotsu Uchi, Shuto Yoko Ganmen Uchi, Shuto Uchi Kome, Shuto Hizo Uchi, Shuto Jodan Uchi Uchi
Sparkar: Yodan Yoko Geri, Jodan Mawashi Geri (Chusoku, Haisoku) Jodan Ushiro Geri
Kata: Sanchin No Kata, Sokugi Taikyoku Sono Ichi, Ni och San
Fighting: Jiyu Kumite (frifighting)

Övriga krav:
Allmänna frågor om Karate
30 st armhävningar på knogarna
50 st sit-ups
10 st hoppsparkar med båda fötterna samtidigt mot säcken i Chudan-höjd

3 kyu (grönt bälte – 1 streck)
Fotställningar: Kake Dachi
Slag: Chudan Hiji Ate, Age Hiji Ate (Jodan, Chudan), Ushiro Hiji Ate, Oroshi Hiji Ate
Blockeringar: Shuto Juji Uke (Jodan, Gedan)
Sparkar: Mae Kakato Geri (Jodan, Chudan, Gedan)
Kata: Pinan Sono Yon
Fighting: Jiyu Kumite (fri fighting) 10 ronder x 2 minuter

Övriga krav:
Allmänna frågor om Karate
50 st armhävningar på knogarna
100 st sit-ups
15 st hoppsparkar med båda fötterna samtidigt mot säcken

2 kyu (brunt bälte)
Slag: Hira Ken Tsuki (Jodan, Chudan), Hira Ken Oroshi Uchi, Haishu (Jodan, Chudan), Hira Ken Mawashi Uchi, Age Jodan Tsuki, Koken Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)
Blockeringar: Koken Uke (Jodan, Chudan, Gedan)
Sparkar: Tobi Nidan Geri, Tobi Mae Geri
Kata: Pinan Sono Go, Geksai Dai
Fighting: Jiyu Kumite (frifighting) 15 ronder x 2 minuter

Övriga krav:
Allmänna frågor om Karate,
50 st armhävningar på knogarna,
20 st armhävningar på fem fingrar,
100 st sit-ups,
20 st hoppsparkar med båda fötterna samtidigt mot säcken

1 kyu (brunt bälte – 1 streck)
Slag: Ryuto Ken Tsukit (jodan, chudan), Naka Yubi Ippon Ken Tsuki (jodan Chudan), Oya Yubi Ken Uchi (Jodan Chudan, Gedan) Hitosashi Yubi Ippon Ken Tsuki (Jodan, Chudan)
Blockeringar: Kake Uke, Chudan Haito Uchi Uke
Sparkar: Jodan Uchi Haisoku Geri, Oroshi Soto Kakato Geria, Oroshi Uchi Kakato Geri, Tobi Yoko Geri
Kata: Yantsu, Tsuki No Kata
Fighting: Jiyu Kumite (frifighting) 20 ronder x 2 minuter

Övriga krav:
Allmänna frågor om Karate
40 st armhävningar på knogarna
20 st armhävningar på handlederna (Koken)
100 st sit-ups
20 st hoppsparkar med båda fötterna samtidigt mot säcken

TEKNIKKOMPENDIER KYU-GRADER