SOSAI MASUTATSU OYAMA

Historia

Grundaren av Kyokushin karate, Sosai Masutasu Oyama, föddes 1923 i Korea. Han började sin träning av kampsporter genom att träna kempo vid nio års ålder. Vid femton års ålder flyttade han till Japan där han kom i kontakt med karate. Han tränade både Shotokan och Goju-ryu och redan som artonåring erhöll han Nidan (andra gradens svartbälte). Efter andra världskriget isolerade han sig på berget Minobu under det att han tränade hårt. Han deltog sedan i “All Japan Championship Tournament” och vann överlägset. Efter denna händelse beslöt han att ägna hela sitt liv åt karate.

Ännu en gång isolerade han sig, denna gång på berget Kiyozumi där han stannade i 18 månader. Allteftersom månaderna gick blev han både fysiskt och psykiskt starkare. Många timmar ägnades åt meditation och det var då han lade grunden till sin egen stil, Kyokushinkai.

Han återvände från berget 1949 och påbörjade arbetet med att sprida Kyokushin. 1954 öppnades den första dojon och tio år senare, 1964, öppnades Honbu dojo i Tokyo. Samma år grundades International Karate Organization (I.K.O) som är det världsförbund som styr utvecklingen av Kyokushin karate. Honbu dojo fungerar ännu idag som högkvarter för Kyokushinkai. På 60-talet introducerades Kyokushin i Sverige av Attila Mészáros som startade Göteborgs Karate Kai. Sosai Masutatsu Oyama arbetade hela sitt liv med att utveckla och sprida karate och när han avled i april 1994 efterlämnade han en av världens största och kraftfullaste karatestilar.

Sosai Oyamas elva motton utgör tillsammans med dojo kun en filosofisk grund för Kyokushin Karate. Målet med Karate är inte enbart att utveckla den fysiska förmågan utan även att utveckla höga normer i etik och moral.


Elva motton

1. The Martial Arts begins and ends with courtesy. Therefore, be properly and genuinely courteus at all times.
2. Following Martial Way is like scaling a cliff – continue upwards without rest. It demands absolute and unfaltering devotion to the task at hand.
3. Strive to seize the initiative in all things, all the time guarding against actions stemming from selfish animosity or thoughtlessness.
4. Even for the Martial artist, the place of money cannot be ignored. Yet one should be careful never to become attached to it.
5. The Martial Way is centred in posture. Strive to maintain correct posture at all times.
6. The Martial Way begins with one thousand day and is mastered after ten thousand days of training.
7. In the Martial Arts, introspection begrets wisdom. Always see contemplation on your actions as an opportunity to improve.
8. The nature and purpose of the Martial Way is universal. All selfish desires should be roasted in the tempering fires of hard training.
9. The Martial Arts begin with a point and end in a circle. Straight lines stem from this principle
10. The true essence of the Martial Way can only be realized through experience. Knowing this, learn never to fear its demands.
11. Always remember: In the Martial Arts the rewards for a confident and grateful heart are truly abundant.

Dojo kun

1. Vi ska träna vår kropp och själ för en fast och orubblig vilja.
2. Vi ska noga studera kampsportens innersta väsen för att påpassligt och rådsnabbt reagera när det behövs.
3. Vi ska med sann och okuvlig karaktär fostra självbehärskningens sinnelag.
4. Vi ska vinnlägga oss om höviskhet, respektera våra seniorer och avhålla oss från ett våldsamt beteende.
5. Vi ska vörda vår personliga övertygelse och inte glömma ödmjukhetens dygd.
6. Vi ska förhöja vår visdom och styrka för att inte fela i händelse av en konfrontation.
7. Vi ska hela vårt liv fortsätta att öva karatens principer och därigenom fullborda den Yttersta Sanningens Väg.

”The true essence of the Martial Way can only be realized through experience. Knowing this, learn to never fear it’s demands."

Sosai Masutatsu Oyama, grundaren av Kyokushin Karate

”Osu no seishin – Viljan till tålmodighet”

Sosai Masutatsu Oyama, grundaren av Kyokushin Karate