GDPR-POLICY

1. Ansvar för behandling av personuppgifter

 • KFUM Uppsala Kyokushin Karate, organisationsnummer 817604-9099, är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter som lämnas till oss och ser till att reglerna efterföljs.

2. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

 • KFUM Uppsala Kyokushin Karate är en ideell förening som behandlar personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

2. Personuppgifter

 • Vi säljer eller ger aldrig dina uppgifter till en tredjepart utan rättslig grund.
 • Informationen nedan är en summering av hur vi i enlighet med EU Dataskyddsförordning (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.

2.1 Vad är en personuppgift?

 • En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

2.2 Vilka uppgifter lagrar vi?

 • För att kunna hantera din medlems- eller lägeranmälan enligt ändamålen

2.3 Hur länge lagrar vi uppgifterna?

 • Om den rättsliga grunden är intresseavvägning lagrar vi personuppgifter så länge personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör ett berättigat intresse.
 • Om den rättsliga grunden är samtycke lagar vi personuppgifter så länge samtycket inte har återkallats.

2.4 Rättslig grund

 • Vid insamlandet av personuppgifter har vi följande sex ändamål, där respektive ändamål är kopplat till en rättslig grund (samtycke eller intresseavvägning):
 1. Hantering av medlemskap i Uppsala Kyokushin Karate – Samtycke
 2. Hantering av lägeranmälan –  Samtycke
 3. Ansökandet av bidrag till Uppsala Kyokushin Karate – Intresseavvägning
 4. Deltagande i Uppsala Kyokushin Karates träningsverksamhet – Intresseavvägning
 5. Deltagande i Uppsala Kyokushin Karates tävlingsverksamhet – Intresseavvägning
 6. Direktmarknadsföring – Intresseavvägning
 • Intresseavvägning innebär att vi behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen med stöd av att behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet som rör ett berättigat intresse samt att den registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter inte väger tyngre.
 • Samtycke innebär att den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen.

2.5 Vilka uppgifter delas och med vilket syfte?

2.5.1 Betalleverantör

 • Vid betalning delas information med vår betalleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, personnummer. telefonnummer och e-mailadress. Informationen sparas för att kunna genomföra köpet och för att skydda parterna mot bedrägeri.
 • Den betalleverantör (betaltjänst) som vi använder oss av är Postgiro och Swish.

2.6 Rätten till tillgång

 • Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.

2.7 Rätt till rättelse

 • Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

2.8 Rätten att bli glömd

 • Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

2.9 Ansvarig för dataskydd

 • KFUM Uppsala Kyokushin Karate är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter och ser till att reglerna efterföljs.

2.10 Så skyddar vi dina personuppgifter

 • Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.
 • Vi använder plattformen WordPress.

3. Ändringar till Acceptansvillkoren

 • Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med medlems- eller lägeranmälan.

4. Tvist och lagval

 • I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister. Klicka här för att läsa mer om tvistlösning.
 • Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.
 • Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.

Klicka här för att läsa mer om GDPR.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen.

Har du frågor, vill ha ett utdrag av all information som finns om dig eller återkalla ditt samtycke går det bra att maila info@kyokushinuppsala.se.