GRADERING

En gradering är ingen rättighet utan ett privilegium som man förtjänar genom hårt träning, god attityd och engagemang i klubben! När graderingstider och dagar har bestämts finns informationen under SENASTE NYTT.

Krav för gradering
Att du har tränat sammanhängande den tidsperiod som anges i graderingsbestämmelser för de olika graderna.
Att du kan namnen samt vet hur man skall utföra tekniker och kata till den grad du söker samt alla tidigare grader. Syftet är att du skall träna (studera och förbättra) dina tekniker och inte “bara” lära in hur de ser ut!
Under terminens gång skall du anmäla till din sempai att du har avsikt att gradera – datum kommer att tillkännages varje termin.

TEKNIKKOMPENDIER MON-GRADER