STYRELSEN

Styrelse Kommittéer
Ordförande: Sempai Peter Simonsson Tekniska: Shihan Martin Aparicio
Vice Ordförande: Vera Mraz Dam: Agneta Kulling
Kassör: Niclas Abrahamsson Tävling: Shihan Andreas Tampe, Sempai Ella Levander m.fl.
Sekreterare: Agneta Skogh Barn och Ungdom: Lars-Åke Göthe
Ledamot: Mattias Lindgren
Ledamot: Mathias Berg Övriga ansvariga
Ledamot: Berit Costa Försäljning: Berit Costa
Suppleant: Philippa Odenbring
Suppleant: Maria Baesel
Revisor: Mats Hägglund
Revisorsuppleant: Johan Freij
Valberedning sammankallande: Agneta Kulling och Charlie Mraz
Valberedning: Mattias Willman

Ta gärna kontakt med någon i styrelsen om du har idéer, synpunkter eller förslag! Du behöver heller inte vara medlem i styrelsen för att engagera sig i klubben, vem som helst kan vara medlem i någon av kommittéerna (enda undantaget är Tekniska kommittén). Är du intresserad av att vara delaktig i arbetet i någon av kommittéerna ta kontakt med respektive ansvarig!

Generella frågor: info@kyokushinuppsala.se
Styrelseordförande: Sempai Peter Simonsson | peter.simonsson@sas.se | 0709-979099
Tävling (vuxen från 18 år): Shihan Andreas Tampe| tampekun@gmail.com
Tävling (barn och ungdom 8-17 år) Sempai Ella Elvander | ella.elvander@hotmail.com
Barn och ungdom (8-14 år): Lars-Åke Göthe | gothe.uppsala@hotmail.com | 0702-425935
Försäljning: Berit Costa | beritcosta25@gmail.com | 0760-353977