TRÄNING

I dessa grupper tränar barn och ungdomar från 8 till 14 år (vid 15 flyttas man över till vuxengrupperna). Klicka här för schema.

Vår träning bygger på disciplin och respekt och följer ett strikt mönster. Våra ledord är: hänsyn, respekt, tålamod och ödmjukhet.

Vi ser barn- och ungdomsträning inte främst som hård fysisk träning utan som en personlighetsutveckling och stöd till ökad självkännedom.

Trots ovanstående allvarsord får vi aldrig glömma att det måste vara roligt att träna och de yngstas lektioner innehåller en stor del lek som sedan i ungdomsgruppen övergår till mer tävlingsanpassad träning. Inom kyokushin finns inga krav eller önskemål att tävla, men kampmomentet i sig är en viktig del av träningen.

Alla pass hålls av vuxna instruktörer med erfarenhet av barnträning.

Ett typiskt pass inleds med uppställning, en kortare meditation följt av en hälsningsceremoni. Därefter värmer vi upp ordentligt innan eleverna påbörjar teknikträning. Vi avslutar med mer konditionsinriktad träning eller lekar för de yngsta barnen. Det sista vi gör innan vi lämnar dojon är en kortare meditation så att barnen vår varva ned, för att sedan ställa upp och hälsa igen.

Även barn och ungdomar har ett bältelssystem med olika grader och så småningom erbjuds man möjlighet att gradera till en högre grad. En gradering eller en ny grad är alltid något eleven förtjänat genom hård träning och aldrig något som tilldelas per automatik efter en viss tids träning. Dessa graderingar innebär att man visar upp sina färdigheter i vissa tekniker som man tränat på och successivt bygger vi vidare med fler avancerade slag och sparkar.