SENASTE NYTT

Årsmöte den 28 januari 2024

Styrelsen kallar till årsmöte söndagen den 28 januari kl 16.00, Rapsgatan 33 i dojon. Dagordningen kommer att finnas tillgänglig på klubbens anslagstavla senast en vecka före årsmötet.

Det kan redan nu noteras att en fråga på dagordningen kommer att gälla föreningens officiella namn, där Uppsala Kyokushin Karate föreslås ändras till Uppsala Kyokushin Karateförening. Detta förutsätter i så fall en stadgeändring.