SCHEMA BARN OCH UNGDOM

SCHEMA HT 2021

Terminsstart för barn och ungdom hösten 2021 är vecka 34 tisdag 24/8. Barnen ska tvätta händer och fötter hemma och sätta på sig rena vita strumpor. Innan barnen går in i dojon ska händerna spritas. Ta av strumporna precis utanför dojon. Kraven för att få delta är att du registrerar dig på tavlan och följer ”Regler för inomhusträning”.

ONSDAG
Kl. 17.00-18.00 Nybörjare 8-10 år Lars-Åke och Martin Kararatedojon
Kl. 17.00-18.00 10-9 Mon Henrik och Tommi Danssalen
Kl. 17.00-18.00 8 Mon Philippa och Angel Aikidodojon
Kl. 18.00-19.00 Nybörjare 11-14 år Lars-Åke Kararatedojon
Kl. 18.00-19.00 7-6 Mon Angel och Philippa Aikidodojon
Kl. 19.00-20.00 5-1 Mon Ella och Jörgen Aikidodojon

TORSDAG
Kl. 17.00-18.00 Nybörjare 8-10 år Lars-Åke och Mart B Danssalen
Kl. 17.00-18.00 Nybörjare 8-10 år Amanda och Alva Kararatedojon

LÖRDAG
Kl. 9.00-10.00 10-9 Mon Henrik och Tommi Kararatedojon
Kl. 10.00-11.00 7-6 Mon Anders Kararatedojon
Kl. 11.00-12.00 8 Mon Fanny Kararatedojon
Kl. 12.00-13.00 5-1 Mon Thomas och Fanny Kararatedojon

SÖNDAG
Kl. 12.00-13.00 Alla grader (Fighting) Simon, Sanne och Sebastian Aikidodojon

Regler för inomhusträning på Budohuset som gäller från 23/8 tills vidare!

  1. Du ska vara Frisk. Även familjen hemma.
  2. Ren gi.
  3. Tvätta händerna med tvål och vatten samt använd sprit.
  4. Byt om hemma i möjligaste mån.
  5. För att få tillträde till passet ska du logga in på tavlan med ditt medlemskort (viktigt vid ev. smittspårning) Saknar du kort kan du köpa ett nytt för 50 kr.
  6. Vi använder inga låneskydd.
  7. Vi avslutar passen med att hjälpas åt att städa dojon samt sprita handtag och vädra.
  8. Vi insjuknande, i misstänkt covid-19, inom 24 timmar efter ett pass kontakta 1177 samt testa dig. Meddela Berit Costa tel. 070-6487006 för vidare instruktion om smittspårning.
  9. Använder du säckrum eller gym skall utrustningen spritas efteråt.
  10. Inga medföljande kompisar är tillåtna och föräldrar till karatebarnen lämnar och hämtar utanför Budohuset.