Inomhusträningen är snart igång

Från och med måndag 21/9 kommer det finnas ett nytt schema för oss. Vi ska börja träna inomhus igen. Vi har instruktörsmöte på söndag 20/9 och efter det är schemat färdigt.
Vi har strikta regler för att minimera ev. smittspridning. Läs noga igenom följande:
Regler för inomhusträning på Budohuset som gäller från 18/9 och tills vidare!
1) Du ska vara Frisk. Även familjen hemma.
2) Ren gi.
3) Tvätta händerna med tvål och vatten samt använd sprit.
4) Byt om hemma i möjligaste mån.
5) För att få tillträde till passet ska du logga in på tavlan med ditt medlemskort (viktigt vid ev. smittspårning) Saknar du kort kan du köpa ett nytt för 50:-.
6) Under passet har vi ingen kontakt.
7) Vi tränar inte med mits och vi använder inga låneskydd.
8)Vi tränar i mindre grupper. I karatedojon 12 st och i danssalen 20 st.
9) Vi avslutar passen med att hjälpas åt att städa dojon samt sprita handtag och vädra.
10) Efter träning går vi hem direkt. Vi tränar omlott med aikidon och det är viktigt att vi inte krockar i entrén.
11) Vid insjuknande, i misstänkt covid-19, inom 24 timmar efter ett pass kontakta 1177 samt testa dig. Meddela sedan Berit Costa tel. 070-6487006 för vidare instruktion om smittspårning.
12) Använder du säckrum eller gym skall utrustningen spritas efteråt. Lista kommer finnas där du skriver ditt namn och telefonnummer att du har tränat samt att du har städat efter dig. Detta för att kunna smittspåra.
13) Inga medföljande kompisar är tillåtna och föräldrar till karatebarnen lämnar och hämtar utanför Budohuset

Schemat kommer upp på hemsidan vecka 39 men finns redan från och med söndag kväll på klubbens Facebooksida. Klicka här för att komma till Uppsala Kyokushin Karates Facebook!