Information angående ombyggnation och det Nya Budohuset

Med anledning av den planerade rivningen och nybyggnationen av fastigheten där Budohuset inryms kommer här information från senaste mötet 9/10.

Rosendahl fastigheter äger fastigheten. De har planer på att riva huset under senare delen av 2018. De som bor i området äger rätt att yttra sig i byggplanerna. Om det inkommer överklaganden kan bygget komma att försenas. Planerad byggtid för det nya husets är 2,5 år och kan alltså stå färdigt för inflyttning våren 2021.

Det nya huset kommer inrymma ca 140 lägenheter, parkeringsgarage, större Ica butik samt det nya Budohuset som i dagsläget på ritningen är 720 kvm fördelat på fyra plan.

Rosendahl fastigheter undersöker lämpliga lokaler dit vi kan flytta o bedriva vår verksamhet under byggtiden.

Vi kommer framöver bjuda in till ett informationsmöte där du har möjlighet att ställa frågor och träffa representanter från Rosendahl fastigheter.

Planlösning finns bifogad på följande länk hos kommunen

http://www.bygg.uppsala.se/globalassets/uppsala-vaxer/dokument/stadsplanering–utveckling/detaljplanering/samrad_granskning/kv-sigbjorn/2-planbeskrivning-inkl-samradslista.pdf

Hälsningar Styrelsen KFUM Uppsala Kyokushin Karate

Facebookinstagram