TÄVLING

KUMITE/FIGHTING

Allmän information

Under terminen finns ett visst antal tävlingar runt om i landet för den som är intresserad. Information om dessa finns uppsatta på klubbens anslagstavlor i god tid innan. Vi informerar även om tävlingarna vid träningstillfällena när det börjar närma sig.

Är du intresserad av att tävla i kumite ska du prata med Sempai Ella Elvander. Ett godkännande krävs för att du skall få delta. Anmälan sker för de flesta tävlingarna sedan via uppsatt formulär på anslagstavlan som dyker upp i lagom tid innan tävlingen.

När tävlingen närmar sig så tar vi in anmälningar och arrangerar resan. Föräldrar är välkomna att följa med i den mån det fungerar med transporten om du inte tar dig dit själv. Vi brukar försöka samordna resan med alla barn och föräldrar för att göra ett bra och roligt evenemang av det. Du är även välkommen att höra av dig om du bara vill följa med och titta på.

En kort sammanfattning av reglerna i kumite

En match är mellan 1-3 minuter lång och kan vinnas antingen genom poäng eller med domarröster efter utgången matchtid.

Du får en halv poäng genom att göra en teknik mot huvudet som motståndaren inte skyddar sig emot eller genom att göra en teknik mot kroppen som är effektiv. Den som först når ett fullt poäng vinner matchen omedelbart. Har en av de tävlande ett halvt poäng och den andra inget när matchen är över vinner den med ett halvt poäng. Står det lika röstar domarna på vilken de anser gjorde bäst ifrån sig. Röstas det oavgjort går matchen till förlängning. Antal förlängningar beror på ålder och tävling.

Kontaktnivån skiljer sig i de olika åldersklasserna där ingen hård kontakt mot kroppen samt ingen kontakt mot huvudet tillåts i de yngsta klasserna medan i juniorklasserna tillåts hård kontakt mot kroppen men endast lätt touch mot huvudet. Knockregler gäller enbart vuxna.

Samma sak gäller för skydd, ju yngre man är, desto mer skydd krävs.

Utöver skydd krävs målsmans tillstånd.

Från och med det år du fyller 12 år krävs också ett tävlingskort utfärdat av Budo och Kampsportsförbundet. Se länk nedan:
www.budokampsport.se/ansokningar/tavlingskort

Fullständiga regler finns på SKK:s hemsida www.kyokushin.se.

KATA

Allmän information

Är du intresserad av att tävla i kata ska du prata med Sempai Ella Elvander. Ett godkännande krävs för att du skall få delta. Anmälan sker för de flesta tävlingarna sedan via uppsatt formulär på anslagstavlan som dyker upp i lagom tid innan tävlingen.

En kort sammanfattning av reglerna i kata

I Sverige sker tävling genom utslagning där de två tävlanden gör varsin kata efter varandra och domarna röstar på den bästa (aka eller shiro). När domarna gör sin bedömning väger de främst in korrekt form och teknik, timing, tempo, kraft och andningskontroll. Internationellt tävlar man istället efter ett poängsystem.

Tävlingskator delas upp i klasserna A, B, C och D.
Klass A: Seipai, Kanku, Seienchin, Sushiho, Garyu.
Klass B: Gekisai Dai, Gekisai Sho, Yantsu, Tsuki no kata, Saiha.
Klass C: Pinan 2-5.
Klass D: Taikyoku 1-3, Pinan 1.

Fullständiga regler finns på SKK:s hemsida www.kyokushin.se.