Styrelse Kommittéer
Ordförande: Sempai Håkan Adebäck Tekniska: Sensei Martin Aparicio
Vice Ordförande: Agneta Kulling Fest: Sempai Håkan Adebäck
Kassör: Markus Bergström Dam: Agneta Kulling
Sekreterare: Åsa Fitchel Tävling: Sempai Torbjörn Helmfrid
Ledamot: Sempai Torbjörn Helmfrid Barn och Ungom: Lars-Åke Göthe
Ledamot: Sempai Peter Simonsson Dojo: Sempai Håkan Adebäck
Ledamot: Ella Elvander Uppvisning: Sempai Håkan Adebäck
Suppleant: Mattias Willman
Suppleant: Berit Costa Övriga ansvariga
Revisor: P-G Lindberg Försäljning: Berit Costa
Revisorsuppleant: Karl-Johan Andrén Webb: Kristjan Jonsson
Valberedning sammankallande: Sempai Christopher Blomqvist
Valberedningsledamot: Sempai Rebecca Andrén

Ta gärna kontakt med någon i styrelsen om du har idéer, synpunkter eller förslag! Man behöver heller inte vara medlem i styrelsen för att engagera sig i klubben, vem som helst kan vara medlem i någon av kommittéerna (enda undantaget är Tekniska kommittén). Är du intresserad av att vara delaktig i arbetet i någon av kommittéerna ta kontakt med respektive ansvarig!