STYRELSEN 2017

Styrelse Kommittéer Övriga ansvariga
Ordförande: Sempai Håkan Adebäck Tekniska: Sensei Martin Aparicio Försäljning: Berit Costa
Vice Ordförande: Agneta Kulling Fest: Sempai Rebecca Lindgren  Webb: Kristjan Jonsson
Kassör: Markus Bergström Dam: Sempai Lotta Skytt (sammankallande), Agneta Kulling
Sekreterare: Sempai Rebecca Lindgren Tävling: Sempai Torbjörn Helmfrid
Ledamot: Sempai Torbjörn Helmfrid Barn och Ungom: Lars-Åke Göthe
Ledamot: Sempai Peter Simonsson Dojo: Håkan Adebäck
Ledamot: Sempai Lotta Skytt Uppvisning: Sempai Håkan Adebäck
Suppleant: Lars-Åke Göthe
Suppleant: Berit Costa
Revisor: P-G Lindberg
Revisorsuppleant: Karl-Johan Andrén
Valberedning sammankallande: Sempai Torbjörn Gozzi
Valberedningsledamot: Tapani Panula
Valberedningsledamot: 

 

Ta gärna kontakt med någon i styrelsen om du har idéer, synpunkter eller förslag! Man behöver heller inte vara medlem i styrelsen för att engagera sig i klubben, vem som helst kan vara medlem i någon av kommittéerna (enda undantaget är Tekniska kommittén). Är du intresserad av att vara delaktig i arbetet i någon av kommittéerna ta kontakt med respektive ansvarig!