FIGHTING

Åldersgräns 18 år. En match består av en grundomgång på 3 minuter och eventuella förlängningar. Domarna kan antingen rösta på en av de tävlande (aka eller shiro) eller oavgjort (hikiwake). Vid hikiwake sker en förlängning på 2 minuter varpå domarna röstar igen. Blir det återigen hikiwake sker ytterligare en förlängning på 2 minuter. Skulle det på nytt bli hikiwake efter domarrösterna får de tävlande väga sig. Skiljer det sig tillräckligt mycket (enligt tabeller) vinner den som väger minst. I det fall det inte gör det går tävlingen in i en sista förlängning. Efter denna period måste domarna utse en vinnare.

Tillåtna tekniker är alla slag och sparkar mot kroppens framsida, sidor och ben samt kontrollerade sparkar mot huvudet, svep och nedtagningar. Halvpoäng (wazari) får man för en oblockerad kontrollerad sparka mot huvudet samt tillåtna tekniker som tydligt orsakar motståndaren skada. Helpoäng (ippon) får man för all tillåten teknik som omöjliggör, eller stoppar motståndaren från fortsatt kamp upp till 3 sekunder. Ippon innebär även en omedelbar vinst. Två wazari blir automatiskt en ippon och vinst.

Otillåtna tekniker är slag mot huvudet, slag eller sparkar mot leder, hals, nacke eller rygg. Fasthållningar, knuffar och attack med huvudet är inte heller tillåtet. Okontrollerade, för hårda eller genomgående sparkar mot huvudet är otillåtet. Otillåten teknik kan leda till en varning (chui). Grov överträdelse kan leda till en allvarlig varning (genten). Två chui blir automatiskt en genten och två genten blir diskvalificering (shikkaku).

tavlingsensei1tavlingoscar