Information från styrelsen gällande fastigheten

Osu alla medlemmar, senaste information gällande fastigheten är, som de flesta av er redan kanske har läst i UNT, att ombyggnationen har blivit överklagad. Överklagandet är en lägre process och detta  innebär att vi kommer att vara kvar i Budohuset i minst 2 år till. Styrelsen planerar tillsammans med KFUM en mindre renovering av allmänna utrymmen under våren. Frågor besvaras på info@kyokushinuppsala.se

/Mvh UKK Styrelsen

Information från kassören

Osu, hädan efter måste alla inbetalningar till klubbens plusgiro märkas med personnummer för att detta ska kunna registreras korrekt. Om din betalning inte är registrerad inom en vecka på tavlan (dvs kortet lyser rött och det står att terminsavgiften ej är betald) maila info@kyokushinuppsala.se

Om kvitto på erlagd terminsavgift önskas går det även bra att maila på samma adress.

Mvh Markus Bergström, Kassör UKK

Tjejpass

OSU tjejer!
Nu är det dags för ytterligare ett tjejpass lördagen
11 november kl 13-17. Vi tränar olika moment karate och fys och dessutom kommer Annie Gozzi hålla ett yogapass. En skön mix av BODY&SOUL! ☯️
Efter avslutade pass går vi ut och äter, klubben sponsrar! Hoppas att Ni alla hänger på!
Skriv upp Er på listan i dojon!
”Vi ska träna vår kropp och själ för en fast och orubblig vilja”
Välkomna önskar
Lotta/Rebecca/Agneta/Amanda/Sanne

Gradering Seniorer

GRADERINGAR för seniorer

Gradering för nybörjare (vitt bälte) måndagen den 11/12 kl 18:00
Gradering för orange o blåbälten (du som har 10, 9 o 8 kyu) måndagen den 11/12 kl 19:30
Gradering för avancerade (du som har 7 kyu och uppåt) tisdagen den 12/12 kl 18:00

Observera att dessa graderingstillfällen gäller seniorer (minst 15 år). Du skall ha tränat minst 25 pass sedan senaste graderingen.

Anmälningslistorna sitter uppe på anslagstavlan utanför dojon. Innan du skriver upp dig på anmälningslistan skall du ha inhämtat tillstånd från din sempai/sensei att du får gradera och den sempai/sensei som ger dig tillståndet måste skriva sin signatur på anmälningslistan (annars är anmälan inte giltig!). Skriv upp dig på listan i god tid, den tas ned två veckor innan graderingen.

Glöm inte att möjligheten till gradering är ett privilegium och inte en rättighet. Anmälan är bindande, men har du fått förhinder (sjukdom etc) meddela din sempai i god tid.

Kom förberedd och i god tid innan passet så att du hinner anmäla dig, betala och värma upp innan graderingen startar. Graderingsavgiften är 100 kr och betalas med Swish (kontanter tas endast emot i undantagsfall). Nytt bälte kostar 60 kr. Glöm inte att ta med ditt EKO-pass som ska ha foto (typ passfoto). Har du inget pass finns det att få vid graderingstillfället.

Har du frågor ta dem med din sempai/sensei.

Gradering Juniorer

GRADERING FÖR JUNIORER

Följande tider gäller för juniorer:
Söndag 17/12
13.00 10-9 mon
14.15 8-1 mon

100:- via swish, nytt bälte kostar 60:- (endast i undantagsfall får betalning ske kontant)
Anmälningslistor på anslagstavlan. Glöm inte fråga din Sempai om du får lov att gradera.
Viktigt att du kommer i god tid och var uppvärmd innan graderingen startar.

Sempai Torbjörn Helmfrid är ansvarig för graderingen.

Waterpoort Cup 2017

I helgen gick Waterport cup i Holland. Sverige hade ett stort gäng på 9 fighters både vuxna och -18. Det blev pallplatser bland både seniorer och juniorer:

Amanda Skytt: 2a
Kian Esfandiari : 1a
Jennifer Cuthill: 3a
Noubar Joulfayan: 3a

Övriga fighters fick ingen buckla men gjorde ändå fantastiska insatser och ska vara sjukt nöjda med sina resultat!

Om fler är intresserade av att testa på att tävla internationellt,missa inte träningarna och missa framför allt inte tävlingarna här i Sverige. Allt är möjligt!

Osu!

22688615_1614371871953123_8821116826728332632_n

Information angående ombyggnation och det Nya Budohuset

Med anledning av den planerade rivningen och nybyggnationen av fastigheten där Budohuset inryms kommer här information från senaste mötet 9/10.

Rosendahl fastigheter äger fastigheten. De har planer på att riva huset under senare delen av 2018. De som bor i området äger rätt att yttra sig i byggplanerna. Om det inkommer överklaganden kan bygget komma att försenas. Planerad byggtid för det nya husets är 2,5 år och kan alltså stå färdigt för inflyttning våren 2021.

Det nya huset kommer inrymma ca 140 lägenheter, parkeringsgarage, större Ica butik samt det nya Budohuset som i dagsläget på ritningen är 720 kvm fördelat på fyra plan.

Rosendahl fastigheter undersöker lämpliga lokaler dit vi kan flytta o bedriva vår verksamhet under byggtiden.

Vi kommer framöver bjuda in till ett informationsmöte där du har möjlighet att ställa frågor och träffa representanter från Rosendahl fastigheter.

Planlösning finns bifogad på följande länk hos kommunen

http://www.bygg.uppsala.se/globalassets/uppsala-vaxer/dokument/stadsplanering–utveckling/detaljplanering/samrad_granskning/kv-sigbjorn/2-planbeskrivning-inkl-samradslista.pdf

Hälsningar Styrelsen KFUM Uppsala Kyokushin Karate

INFORMATION GÄLLANDE Uppsala Kumite Cup

UPPSALA KUMITE CUP 5 2017
LÖRDAGEN DEN 28/10 2017
10-17 ÅR
STARTAVGIFT 100 KR KONTANT ELLER PG 764435-4
INVÄGNING 09-10
START 1030
ANMÄLAN SENAST SÖNDAG 22/10
gothe.uppsala@hotmail.com
INFO
ENL OVAN SAMT 070-2425935
BUDOHUSET
SVARTBÄCKSGATAN 86
UPPSALA

/Barn och ungdom

Läger med Shihan Collins

Läger på klubben med Shihan Collins den 13-14/10. Följande tider gäller:
13/10 kl 18:00-19:30 Alla grader
14/10 kl 09:00-10:30 8 kyu och uppåt
14/10 kl 11:00-12:30 2 kyu och uppåt