Terminsavslutning!

Fredagen den 1a juni kl. 18.00 hålls terminens sista schemalagda träningspass. Passet den 1a juni blir därmed vårterminens avslutningspass för vuxengruppen och efter detta bjuder klubben på gemensam middag! Anmälning till middagen görs på listan som finns på anslagstavlan på klubben senast tisdagen den 29 maj. OSU!