STYRELSEN

Styrelse Kommittéer
Ordförande: Agneta Kulling Tekniska: Shihan Martin Aparicio
Vice Ordförande: Dam: Agneta Kulling
Kassör: Johan Ingvarsson Tävling: Sensei Torbjörn Helmfrid
Sekreterare: Åsa Fitchel Barn och Ungom: Lars-Åke Göthe
Ledamot: Sensei Torbjörn Helmfrid
Ledamot: Sempai Peter Simonsson Övriga ansvariga
Ledamot: Sempai Ella Elvander Försäljning: Berit Costa
Suppleant: Mattias Willman
Suppleant: Berit Costa
Revisor: P-G Lindberg
Revisorsuppleant: Karl-Johan Andrén
Valberedning sammankallande: Sempai Christopher Blomqvist

Ta gärna kontakt med någon i styrelsen om du har idéer, synpunkter eller förslag! Man behöver heller inte vara medlem i styrelsen för att engagera sig i klubben, vem som helst kan vara medlem i någon av kommittéerna (enda undantaget är Tekniska kommittén). Är du intresserad av att vara delaktig i arbetet i någon av kommittéerna ta kontakt med respektive ansvarig!

Generella frågor: info@kyokushinuppsala.se
Styrelseordförande: Agneta Kulling | agneta.kulling@klinikskolden.se | 0703-232893
Tävling: Torbjörn Helmfrid | hempe64@yahoo.com | 0705-559010
Barn och ungdom: Lars-Åke Göthe | gothe.uppsala@hotmail.com | 070-2425935
Försäljning: Berit Costa | beritcosta25@gmail.com