SCHEMA VUXEN VT 2021

På några pass står det gr1 o gr2 vilket innebär att grupperna för den graden är så stor så vi måste dela upp oss, det gör vi efterhand. Kraven för att få delta är att du registrerar dig på tavlan och följer ”Regler för inomhusträning”.

FÖR NÄRVARANDE ÄR ALLA PASS INSTÄLLDA