Påminnelse om medlems- och träningsavgift 2021

Här kommer en påminnelse!

Medlemsavgift och träningsavgift ska vara betald senast 15/9 till pg 764435-4 märk betalningen med ditt namn.
Medlemsavgift: 150 kr per kalenderår, både för barn och vuxna.
Träningsavgift: 1000 kr per termin för vuxna, 500 kr per temin för barn.

Efter den 15/9 tillkommer en förseningsavgift på 100 kr.
Vid oklarheter runt inbetalningar maila info@kyokushinuppsala.se.

Vi ses i dojon! Osu!