Läger med Shihan Collins

Läger på klubben med Shihan Collins den 13-14/10. Följande tider gäller:
13/10 kl 18:00-19:30 Alla grader
14/10 kl 09:00-10:30 8 kyu och uppåt
14/10 kl 11:00-12:30 2 kyu och uppåt

Facebookinstagram