INFORMATION GÄLLANDE Uppsala Kumite Cup

UPPSALA KUMITE CUP 5 2017
LÖRDAGEN DEN 28/10 2017
10-17 ÅR
STARTAVGIFT 100 KR KONTANT ELLER PG 764435-4
INVÄGNING 09-10
START 1030
ANMÄLAN SENAST SÖNDAG 22/10
gothe.uppsala@hotmail.com
INFO
ENL OVAN SAMT 070-2425935
BUDOHUSET
SVARTBÄCKSGATAN 86
UPPSALA

/Barn och ungdom

Facebookinstagram