Information från kassören

Osu, hädan efter måste alla inbetalningar till klubbens plusgiro märkas med personnummer för att detta ska kunna registreras korrekt. Om din betalning inte är registrerad inom en vecka på tavlan (dvs kortet lyser rött och det står att terminsavgiften ej är betald) maila info@kyokushinuppsala.se

Om kvitto på erlagd terminsavgift önskas går det även bra att maila på samma adress.

Mvh Markus Bergström, Kassör UKK

Facebookinstagram