Gradering Seniorer

GRADERINGAR för seniorer

Gradering för nybörjare (vitt bälte) måndagen den 11/12 kl 18:00
Gradering för orange o blåbälten (du som har 10, 9 o 8 kyu) måndagen den 11/12 kl 19:30
Gradering för avancerade (du som har 7 kyu och uppåt) tisdagen den 12/12 kl 18:00

Observera att dessa graderingstillfällen gäller seniorer (minst 15 år). Du skall ha tränat minst 25 pass sedan senaste graderingen.

Anmälningslistorna sitter uppe på anslagstavlan utanför dojon. Innan du skriver upp dig på anmälningslistan skall du ha inhämtat tillstånd från din sempai/sensei att du får gradera och den sempai/sensei som ger dig tillståndet måste skriva sin signatur på anmälningslistan (annars är anmälan inte giltig!). Skriv upp dig på listan i god tid, den tas ned två veckor innan graderingen.

Glöm inte att möjligheten till gradering är ett privilegium och inte en rättighet. Anmälan är bindande, men har du fått förhinder (sjukdom etc) meddela din sempai i god tid.

Kom förberedd och i god tid innan passet så att du hinner anmäla dig, betala och värma upp innan graderingen startar. Graderingsavgiften är 100 kr och betalas med Swish (kontanter tas endast emot i undantagsfall). Nytt bälte kostar 60 kr. Glöm inte att ta med ditt EKO-pass som ska ha foto (typ passfoto). Har du inget pass finns det att få vid graderingstillfället.

Har du frågor ta dem med din sempai/sensei.