Gradering Juniorer

GRADERING FÖR JUNIORER

Följande tider gäller för juniorer:
Söndag 17/12
13.00 10-9 mon
14.15 8-1 mon

100:- via swish, nytt bälte kostar 60:- (endast i undantagsfall får betalning ske kontant)
Anmälningslistor på anslagstavlan. Glöm inte fråga din Sempai om du får lov att gradera.
Viktigt att du kommer i god tid och var uppvärmd innan graderingen startar.

Sempai Torbjörn Helmfrid är ansvarig för graderingen.