Gradering för Barn * OBS ÄNDRADE TIDER SE NY POST *

GRADERING FÖR BARN
Det börjar närma sig graderingstider!

Söndagen den 16/12

Kl. 13.00 för nybörjare termin 2
Kl. 14.00 för 10 och 9 mon
Kl. 15.00 för 8 mon – 2 mon

Kostnad: 100:- via swish betalas i samband med graderingen, träningsavgift SKA vara betald. Kom i god tid, värm upp innan graderingen börjar. Gi är ett krav. Anmälningslistan kommer att sättas upp på anslagstavlan inom kort. Glöm inte att tillstånd måste inhämtas från din Sempai/Sensei för att få skriva upp sig. Att prova gradera är inte en rättighet utan något du förtjänat genom hårt slit under lång tid. Lycka till! Osu!

Graderingsavgift 100:- via swish, nytt bälte kostar 60:-
Träningsavgiften ska vara betald. Gi är ett krav.
Anmälningslistor på anslagstavlan. Glöm inte fråga din Sempai om du får lov att gradera.
Viktigt att du kommer i god tid (minst 30 minuter innan) och var uppvärmd innan graderingen.
Lycka till! Osu!

Efter graderingen tar vi jullov!