Glada besked!

Nu öppnar vi ett eget pass för ungdomar födda 2002-2006 från 10 Mon och uppåt.

Måndagar kl 18.00-19.00. Start 8:e februari.

Regler för inomhusträning på Budohuset:

1) Du ska vara Frisk. Även familjen hemma.
2) Ren gi.
3) Tvätta händerna med tvål och vatten samt använd sprit.
4) Byt om hemma.
OBS: Barn och ungdomar ska tvätta händer och fötter hemma och sätta på sig rena vita strumpor.
Innan barnen går in i dojon ska händerna spritas. Ta av strumporna precis utanför dojon.
5) För att få tillträde till passet ska du logga in på tavlan med ditt medlemskort (viktigt vid ev. smittspårning). Saknar du kort kan du köpa ett nytt för 50 kr
6) Under passet har vi ingen kontakt.
7) Vi tränar inte med mits och vi använder inga låneskydd.
8) Vi tränar i mindre grupper.
9) Vi avslutar passen med att hjälpas åt att städa dojon samt sprita handtag och vädra.
10) Efter träning går vi hem direkt. Vi tränar omlott med aikidon och det är viktigt att vi inte krockar i entrén.
11) Vid insjuknande, i misstänkt covid-19, inom 24 timmar efter ett pass kontakta 1177 samt testa dig. Meddela sedan Berit Costa tel. 070-6487006 för vidare instruktion om smittspårning.
12) Inga medföljande kompisar är tillåtna och föräldrar till karatebarnen lämnar och hämtar utanför Budohuset.

Osu!