I dessa grupper tränar barn och ungdomar från 8 till 14 års ålder (vid 15 flyttas man över till vuxengrupperna). Nybörjarna tränar ett pass i veckan och efter en termin erbjuds man minst 2 träningstillfällen per vecka, klicka här för schema.

Observera att man är nybörjare i två terminer, med olika tider och dagar för träning. Nybörjare termin 1 har onsdagen alternativt torsdagen som träningsdag, nybörjare termin 2 har i första hand lördagar som träningsdag, men kan också dessutom träna på onsdagar. Termin 2 har man således två träningstillfällen per vecka.

Vår träning bygger på disciplin och respekt och följer ett strikt mönster. Våra ledord är: hänsyn, respekt, tålamod och ödmjukhet.

Vi ser barn- och ungdomsträning inte främst som hård fysisk träning utan som en personlighetsutveckling och stöd till ökad självkännedom.

Trots ovanstående allvarsord får vi aldrig glömma att det måste vara roligt att träna och de yngstas lektioner innehåller en stor del lek som sedan i ungdomsgruppen övergår till mer tävlingsanpassad träning. Inom Kyokushin finns inga krav eller önskemål att tävla, men kampmomentet i sig är en viktig del av träningen.

Alla pass hålls av vuxna instruktörer med erfarenhet av barnträning.

Ett typiskt pass inleds med uppställning, hälsningsceremoni följt av en kortare meditation. Därefter värmer vi upp ordentligt innan eleverna påbörjar teknikträning för att avsluta med mer konditionsinriktad träning och för de minsta; lekar. Det sista vi gör innan vi lämnar dojon är att ställa upp och hälsa samt igen en kortare meditation för att varva ned.

Även barn och ungdomar har ett bältelssystem med olika grader och så småningom erbjuds man möjlighet att gradera till en högre grad. En gradering eller en ny grad är alltid något eleven förtjänat genom hård träning och aldrig något som tilldelas per automatik efter en viss tids träning. Dessa graderingar innebär att man visar upp sina färdigheter i vissa tekniker som man tränat på och successivt bygger vi vidare med fler avancerade slag och sparkar.