TÄVLING

Fighting

Målsmans tillstånd krävs. Barn och ungdomar delas in i följande grupper; barn (det år barnet fyller 10 till 11 år), ungdom (det år barnet fyller 12 till 13 år), kadett (det år barnet fyller 14 till 15 år) och junior (det år barnet fyller 16 till den dagen barnet fyller 18 år). För de yngsta barnen är det endast markerad kontakt och varefter barnet/ungdomen blir äldre så ökas kontakten, detta för att få en bra övergång mellan de olika tävlingssystemen och successivt förbereda adepten för att kunna gå upp i seniorklassen. All kontakt mot huvud är förbjuden för barn, därefter tillåts markerad kontakt på hjälmen (mycket lätt klapp). Barn, ungdomar och kadetter har, förutom de vanliga skydden som är handskar, benskydd och grenskydd (observera att det även gäller flickor), även bröstplatta och hjälm på sig när de tävlar. För de äldsta, juniorerna, plockas bröstplattan bort (flickor ska då ha bröstskydd) men övriga skydd är fortfarande obligatoriska. Tandskydd är frivilligt för alla ålderskategorier, men rekommenderas. Det som skiljer de yngsta barnen från juniorerna är även matchtiden, som successivt blir längre ju äldre barnet/ungdomen blir.

Fullständiga regler återfinns på SKK:s hemsida, www.kyokushin.se

tavlingpontustavlingsanne

Kata

Målsmans tillstånd krävs. I Sverige sker tävling genom utslagning där de två tävlanden gör varsin kata efter varandra och domarna röstar på den bästa (aka eller shiro). När domarna gör sin bedömning väger de främst in korrekt form och teknik, timing, tempo, kraft och andningskontroll. Internationellt tävlar man istället efter ett poängsystem.

Tävlingskator delas upp i klasserna A, B, C och D.
Klass A: Seipai, Kanku, Seienchin, Sushiho, Garyu.
Klass B: Gekisai Dai, Gekisai Sho, Yantsu, Tsuki no kata, Saiha.
Klass C: Pinan 2-5.
Klass D: Taikyoku 1-3, Pinan 1.

Fullständiga regler återfinns på SKK:s hemsida, www.kyokushin.se