TÄVLING

KUMITE/FIGHTING

Allmän information

Under terminen finns ett visst antal tävlingar runt om i landet för den som är intresserad. Information om dessa finns uppsatta på klubbens anslagstavlor i god tid innan. Vi informerar även om tävlingarna vid träningstillfällena på söndagarna när det börjar närma sig.

Är man sugen på att tävla i kumite pratar man med Simon som är huvudinstruktör på passet, ett godkännande krävs för att man skall få delta. Anmälan sker för de flesta tävlingarna sedan via uppsatt formulär på anslagstavlan som dyker upp i lagom tid innan tävlingen.

När tävlingen närmar sig så tar vi in anmälningar och arrangerar resan. Föräldrar är välkomna att följa med i den mån det fungerar med transporten om man inte tar sig dit själv. Vi brukar försöka samordna resan med alla barn och föräldrar för att göra ett bra och roligt evenemang av det. Man är även välkommen att höra av sig om man bara vill följa med och titta på.

En kort sammanfattning av reglerna i kumite

En match går till på följande vis.

En match är mellan 1-3 minuter lång och kan vinnas antingen genom poäng eller med domarröster efter utgången matchtid.

Man får en halv poäng genom att göra en teknik mot huvudet som motståndaren inte skyddar sig emot eller genom att göra en teknik mot kroppen som är effektiv. Den som först når ett fullt poäng vinner matchen omedelbart. Har en av de tävlande ett halvt poäng och den andra inget när matchen är över vinner den med ett halvt poäng. Står det lika röstar domarna på vilken de anser gjorde bäst ifrån sig. Röstas det oavgjort går matchen till förlängning. Antal förlängningar beror på ålder och tävling.

Kontaktnivån skiljer sig i de olika åldersklasserna där ingen hård kontakt mot kroppen samt ingen kontakt mot huvudet tillåts i de yngsta klasserna medan i juniorklasserna tillåts hård kontakt mot kroppen men endast lätt touch mot huvudet. Knockregler gäller enbart vuxna.

Samma sak gäller för skydd, ju yngre man är, desto mer skydd krävs.

Utöver skydd krävs målsmans tillstånd.

Från och med det år man fyller 12 krävs också ett tävlingskort utfärdat av Budo och Kampsportsförbundet. Se länk nedan.
www.budokampsport.se/ansokningar/tavlingskort/

Fullständiga regler finns på SKK:s hemsida www.kyokushin.se.

Zonsystemet

Tävlingarna är indelade i Zon A,B och C.  De olika zonerna har olika ”kravprofiler” för att få delta.

Zon A: Tävlingar i närområdet och med en rimlig nivå. Kategorin är tänkt att innefatta tävlingar med kort restid och lämplig nivå för debut/tävling “för skojs skull”. Dessa är tävlingar som de flesta som vill får delta på. Kraven som ställs är att man ska kunna uppföra sig enligt budo-etikett och att man åtminstone sparrats en del så att man vet hur det fungerar, vad det går ut på och behärskar grunderna.

Zon B: Tävlingar med lite längre restid och högre motstånd (exempelvis tävlingar i Göteborg). För att få tävla i Zon B ställs lite högre krav på resultat och teknisk/fysisk utveckling. Dels för att skapa en känsla av att man “inte får något gratis”, att man upplever en utveckling och får något att jobba mot, men dels också för att säkerställa ungdomarnas hälsa. Tävlingar med lång restid och/eller hårt motstånd ställer högre krav på ungdomarnas fysiska och mentala mognad. Vi vill inte att ett barn ska åka på en tävling där vi tror att den kan få en negativ upplevelse och kan därför hindra någon från att åka av främst två skäl: 1. Vi tror att det finns en stor risk att den blir skadad eller skrämd på grund av motståndsnivån eller 2. Vi tror inte att den är redo för att åka så långt och uppleva den press som en sån resa kan innebära.

Zon C: Internationellt tävlande. Här ställs ganska hårda krav på teknisk och fysisk utveckling. För att få tävla internationellt krävs ett stort engagemang. Vi kräver att en ungdom som vill tävla internationellt har gjort bra matcher, uttryckt en vilja för satsning och visat god träningsmoral.

KATA

Allmän information

Är man sugen på att tävla i kata pratar man med Sempai Ella, ett godkännande krävs för att man skall få delta. Anmälan sker för de flesta tävlingarna sedan via uppsatt formulär på anslagstavlan som dyker upp i lagom tid innan tävlingen.
Målsmans tillstånd krävs.

En kort sammanfattning av reglerna i kata

I Sverige sker tävling genom utslagning där de två tävlanden gör varsin kata efter varandra och domarna röstar på den bästa (aka eller shiro). När domarna gör sin bedömning väger de främst in korrekt form och teknik, timing, tempo, kraft och andningskontroll. Internationellt tävlar man istället efter ett poängsystem.

Tävlingskator delas upp i klasserna A, B, C och D.
Klass A: Seipai, Kanku, Seienchin, Sushiho, Garyu.
Klass B: Gekisai Dai, Gekisai Sho, Yantsu, Tsuki no kata, Saiha.
Klass C: Pinan 2-5.
Klass D: Taikyoku 1-3, Pinan 1.

Fullständiga regler finns på SKK:s hemsida www.kyokushin.se.