SOMMARLÄGER BARN OCH UNGDOM

Även i år genomför vi ett sommarläger, denna gång måndagen den 12/6 till fredagen den 16/6

Aktiviteter 0900-1500 med möjlighet för barnen att vara på plats från 0730-1630

Kostnad 300 kr, lunch ingår inte

OBSERVERA: INTE FRYST MAT

Träningen sker normalt med Gi men det är OK att ha mjuka byxor och T-shirt/linne

Då vi har aktiviteter under hela dagen bör barnen ha med sig ombyte, exempelvis extra T-Shirt eller liknande.

Anmälan till gothe.uppsala@hotmail.com