Anmälan om intresse till Tekniska kommittén

Den tekniska kommittén ansvarar för att klubben tränar Kyokushinkai karate enligt de regler och normer som stilorganisationerna utfärdat. Det innebär att TK har ansvar för och arbetar med bland annat graderingar, träningsinnehåll, utbildning av instruktörer med mera.

Du som har minst 1 dan och kan tänka dig engagera dig och arbeta aktivt med ovan nämnda frågor kan anmäla intresse om en plats i den tekniska kommittén genom anmälningslistan på anslagstavlan i dojon eller kontakta ordförande i styrelsen på: peter.simonsson@sas.se.

Sista anmälningsdag är söndag den 10:e oktober. Observera att anmält intresse inte garanterar en plats i kommittén. Styrelsen kommer återkoppla till samtliga som anmält intresse efter att kommittén utnämnts. Har du frågor? Kontakta styrelsen på ovan nämna mejl.

Hälsningar Styrelsen