Information angående ombyggnation och det Nya Budohuset

Med anledning av den planerade rivningen och nybyggnationen av fastigheten där Budohuset inryms kommer här information från senaste mötet 9/10. Rosendahl fastigheter äger fastigheten. De har planer på att riva huset under senare delen av 2018. De som bor i området äger rätt att...
Läs Mer →